Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat:

A fenti kutatási adatkezelési terv elolvasása után hozzájárulok ahhoz, hogy az általam önkéntesen megadott adatok, és az így rendelkezésre álló név- és lakcímadatok a kapcsolatfelvételen kívül – ezen írásbeli hozzájárulásom alapján – egyéb célra (pl. adattovábbításra) is felhasználható.

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott személyes adatok a név- és lakcímadatok a közvélemény-kutatás egyéb adataitól – az adatszolgáltatást követően – haladéktalanul leválasztásra kerülnek, és azok elkülönítetten kerülnek tárolásra. A fentiek értelmében biztosítottnak látom, hogy a közvélemény-kutatás során érintett személy nem azonosítható.

A nevem és lakcímem adatai ismételt, illetve folyamatos kapcsolatfelvételre felhasználhatók, mert ehhez írásbeli hozzájárulásomat adom.

A piackutatásban résztvevő – adatszolgáltatásra jogosult – személyként az általam megadott gyógyszertár elérhetőségének (név, cím, telefonszám, e-mail) adatai és az általam nyújtott piackutatási adatok (az adatszolgáltató által megadott gyógyszer-nagykereskedelmi cégek neve és termék megrendeléseim aránya) együttesen is feldolgozhatóak és tárolhatóak, mert ehhez írásban külön és kifejezetten hozzájárulok.

Tudomásul veszem, hogy a hatályos jogszabály értelmében az önkéntesen megadott név- és lakcímadatok tárolását az adatkezelő haladéktalanul megszünteti írásbeli kérelmem alapján, illetve ennek hiányában a közvélemény-kutatási tevékenység megszüntetésével egyidejűleg, illetőleg a folyamatos kapcsolattartás befejezésekor.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő tilalmi listát vezet – az ismételt megkeresés kizárása érdekében – azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik megtagadták az együttműködést, illetőleg kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését. A tilalmi lista értelemszerűen nem nyilvános és megfelelő óvintézkedések mellett kerül tárolásra. Törlésre kerülnek azon személyek adatai is, akik az adatletiltás jogával éltek, illetőleg nem járultak hozzá az adatok összekapcsolásához.
Médiareklám   |   Gyógyszerrendelés   |   Fitness   |   Family   |   Humet NyRT.   |   Klub   |   New Design   |     HIPS KFT.