Piackutatási adatkezelési terv

 

A közvélemény-kutatási és piackutatási célú adatkezelés

 

A közvélemény-kutatás, illetőleg a piackutatás megkezdése előtt a közvélemény-kutató, illetőleg piackutató szervnek az adatkezelés folyamatának nyomon követése érdekében kutatási adatkezelési tervet kell készítenie, melynek tartalmaznia kell a 1995. évi CXIX. Törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott információkat.

 

A jogszabály értelmében kutatási adatkezelési tervünk az alábbiakat tartalmazza:

a.    a kutatási jogosultság,

b.    a kutatás célja,

c.    a kezelendő személyes adatok köre és azok forrása,

d.    az adatkezelés folyamata,

e.    az érintett jogai gyakorlati érvényesíthetőségének biztosítékai,

f.     az adatvédelmet biztosító technikai és szervezési intézkedések.


Piackutatási adatkezelési terv

a.       HIPS Egészségügyi KFT. (cégjegyzékszám: 10-09-025207) és a Marketing Információs Patika BT. (cégjegyzékszám: 10-06-022865) piac és közvélemény kutatásra 73.20 '08 TEÁOR számon jogosult bejegyzett cégek. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara regisztrációs száma: 2 3 2 5 8 4 8 6 .

b.       Piackutatásunk célja, hogy a gyógyszertáraknak szállító gyógyszer-nagykereskedőkről releváns adatokat szolgáltassunk azon regisztrált tagjaink számára, akik a termékek forgalmazóinak százalékos megoszlására és reklámjaira is kíváncsiak.

c.      A kezelendő személyes adatok köre kiterjed az adatszolgáltató nevére és címére, valamint a gyógyszertár nevére, székhelyére, telephelyére, telefonszámára, e-mail címére és az általa megadott gyógyszer-nagykereskedők nevére, továbbá százalékos termék megrendelési arányára. Az adatok forrása azon személy, akinek erre a gyógyszertár tulajdonosa szóban, írásban, mobiltelefonos üzenetben, és / vagy internet üzenetben felhatalmazást adott.

d.       Az adatkezelés kezdete minden hónap első napja. Az adatgyűjtés vége az adott hónap 28. napja. Az adatok feldolgozása az adott hónap utolsó napja. A származtatott adatok megjelentetése az adatgyűjtés megkezdését követő hónap 1. napjától folyamatos és a már feldolgozott adatok 12 hónapig érvényesek és visszakereshetőek.

e.       Az érintett személyek jogai az „Adatvédelmi nyilatkozat” és a „Piackutatási adatkezelési terv” dokumentumokban olvashatók.

        f.       Az adatvédelmet a tűzfallal védett www.telepatikus.hu weboldalunk szervere és a „Különleges szervezési intézkedési terv” szigorúan következetes végrehajtása biztosítja.

Médiareklám   |   Gyógyszerrendelés   |   Fitness   |   Family   |   Humet NyRT.   |   Klub   |   New Design   |     HIPS KFT.