Különleges szervezési intézkedési terv

 

Különleges szervezési intézkedési terv

 

Adatfelvevő:        Dr. Hips Frigyes Zsolt

Adatkezelő:         HIPS Egészségügyi KFT. 3300 Eger, Eötvös Loránd utca 16.

Adattároló:          NextServer KFT. szerverén a www.telepatikus.hu weboldalon.

1. Szigorú biztonsági és titoktartási előírások szerint őrizzük ügyfeleink minden személyes adatát.

2. Ügyfeleinktől csak azokat a legszükségesebb személyes információkat kérjük el és használjuk fel, amelyek az elsőrendű szolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlenek. Ügyfeleink személyes adatait használjuk például az üzleti feladatok ellátása (adminisztráció) során.

3. Az ügyfeleink adataihoz kizárólag az arra felhatalmazott alkalmazottak férhetnek hozzá, akik megfelelő felkészítést kaptak az adatok biztonságos kezeléséről. Az ügyfeleink személyes adatainak védelméről szóló kötelezettségvállalást megszegő munkatársaink ellen fegyelmi eljárást indítunk.

4. Ügyfeleink előzetes tájékoztatása és jóváhagyása nélkül nem szolgáltatunk ki személyes adatokat egyetlen külső szervezetnek sem, a törvényben előírt kötelezettségeken kívül.

5. Ügyfeleink adatainak bizalmas kezelését napi rendszerességgel ellenőrizzük. Bizonyos esetekben hirdetést megrendelő partnereink ajánlatait juttatjuk el ügyfeleinknek. Ilyenkor is vállaljuk, hogy a hirdetést megrendelő partnereink sem jutnak hozzá olyan adatokhoz, amelyek az ügyfeleinkkel kapcsolatos információkat is tartalmaznak.

6. Ügyfeleink bármikor kérhetik nevük törlését a adatbázisunkból.

7. Minden esetben, amikor külső szervezetet bízunk meg kiegészítő szolgáltatások nyújtásával, megköveteljük, hogy feleljen meg a hatályos jogszabályok által előírt adatvédelmi követelményeknek, és járuljon hozzá, hogy az előírások betartását bármikor ellenőrizhessük.

8. Munkaerő-közvetítés, piackutatás, üzletviteli tanácsadás és adatellenőrzés céljából is csak a jogszabályokkal összhangban szolgáltatunk ki ügyfeleinket érintő információkat.

9. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleinkről átfogó, naprakész és pontos nyilvántartást vezessünk. Ügyfeleinket szóban vagy írásban értesítjük tájékoztató jelleggel arról, hogy hol kaphatnak bővebb tájékoztatást szolgáltatásainkról. Az esetleges hibákat – amelyeket ügyfélszolgálatunk felé írásban jeleznek – 24 órán belül kijavítjuk.

10. Az ügyfeleink által szolgáltatott adatok valóságtartalmát és az Interneten elhelyezett adatok valódiságát nem vizsgáljuk, ezért az adatszolgáltatással kapcsolatos minden jogi felelősség az adatszolgáltatót terheli.

11. Vállaljuk, hogy a közvélemény-kutatás során adott válaszok feldolgozásának minden szakaszában biztosítjuk a megkérdezett személy teljes anonimitását, valamint a véleményadás önkéntességét.

12. Garantáljuk, hogy a közvélemény-kutatás eredményeként kialakított következtetésben nem szerepel az érintett személy azonosítására alkalmas név és lakcím adata.

13. Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk a jelen „Különleges szervezési intézkedési terv” és a „Piackutatási adatkezelési terv” dokumentációt, hogyha az adatkezelés célja a kutatás során megváltozna.

Médiareklám   |   Gyógyszerrendelés   |   Fitness   |   Family   |   Humet NyRT.   |   Klub   |   New Design   |     HIPS KFT.